Certifikáty

Oprávnenia

Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových

Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení elektrických

Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení elektrických

Osvedčenia

Osvedčenie na opravu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A

Osvedčenie na opravu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A

Osvedčenie na opravu technického zariadenia tlakového skupiny A

Osvedčenie na opravu technického zariadenia tlakového skupiny A

Osvedčenie na opravu vyhradeného technického zariadenia tlakového skupiny B

Osvedčenie na opravu vyhradeného technického zariadenia tlakového skupiny B

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických

Osvedčenie na činnosť na opravy plynových zariadení

Osvedčenie na činnosť na opravy plynových zariadení

Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi

Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi

Osvedčenie o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č. 76/1998 Z.z. a č. 286/2009 Z.z.

Osvedčenie o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č. 76/1998 Z.z. a č. 286/2009 Z.z.


 

Komentáre sú vypnuté.