Čo ovplyvňuje voľbu vykurovacej sústavy?

Vykurovacie systémy

Voľbu optimálnej vykurovacej sústavy každého objektu limituje veľké množstvo podmienok z vonkajšieho aj vnútorného prostredia a charakter prevádzkovania zariadení vytvárajúcich kvalitnú mikroklímu. Na túto voľbu však neexistuje nijaká šablóna, ktorá by sa dala jednoducho aplikovať na rozličné stavebné objekty, teda na každý rodinný dom či byt. Zvoliť optimálnu vykurovaciu sústavu bez výpočtov a samostatného posúdenia daného objektu to jednoducho nejde.

Čo teda ovplyvňuje voľbu vykurovacej sústavy?

Voľbu optimálnej vykurovacej sústavy výrazne ovplyvňuje niekoľko faktorov, najmä architektonicko-urbanistické riešenie objektu, stavebné a dispozičné riešenie, tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, vonkajšie klimatické podmienky, palivová základňa, využitie vykurovaných priestorov, požiadavky na vnútornú klímu v miestnostiach, zabezpečenie hygienických požiadaviek, požiadaviek prevádzky, údržby, komfortu a iné.

Komentáre sú vypnuté.