Ekvitermické regulácie

Vykurovacie systémy

Používa sa v prevažnej miere vo vykurovacích systémoch, pričom má za úlohu zabezpečiť komfort vo vykurovanom priestore v závislosti na teplote okolia. Teplota vykurovacej vody sa teda mení v závislosti na vonkajšej teplote. Pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody sa zníži. Je preto potrebné nájsť rovnováhu medzi dodávaným teplom a tepelnou stratou objektu, ktorá súvisí s vonkajšou teplotou. Závislosť medzi teplotou vody vo vykurovacom systéme a vonkajšou teplotou vzduchu sa nazýva ekvitermická krivka. Pri správnom nastavení parametrov sa pri ekvitermickej regulácii dosiahne automatická, maximálna optimalizácia vykurovania pri udržaní plného komfortu vykurovaného priestoru.

Krivky evkitermickej regulácie teploty

Krivky evkitermickej regulácie teploty

Komentáre sú vypnuté.