Nezaradené

Nové chladivo R 32

Nezaradené

Klimatizácia – šetrná k životnému prostrediu Podľa vízie spoločnosti šetrnej k životnému prostrediu sa naša ponuka rozšírila o zariadenia s novým chladivom R 32, charakterizovaný malým množstvom freónových plynov. Starostlivosť o životné prostredie. V dnešnej dobe, ochrana životného prostredia a energetické problémy sú stále viditeľné, a riešenia znižovania skleníkového efektu

Viac