Informácie

Výhody a nevýhody sálavých vykurovacích systémov, porovnanie s konvekčným vykurovaním

Vykurovacie systémy

Najväčšou výhodou sálavých systémov je vytvorenie homogénneho tepelného stavu v interiéri s výborným horizontálnym a vertikálnym teplotným priebehom, čo je základným predpokladom úspory energie. Tieto systémy sú mimoriadne flexibilné vo vzťahu k priestorovému a časovému regulovaniu tepelného výkonu a umožňujú (najmä tzv. priamovýhrevné) takmer individuálnu dodávku tepla do zvoleného priestoru.

Viac

Výhody a nevýhody konvekčných vykurovacích telies

Vykurovacie systémy

K výhodám konvekčných vykurovacích telies patria najmä nižšie investičné náklady, pri panelových a rúrových telesách menšie vírenie prachu a lepšie čistenie vykurovacieho telesa, bezhlučná prevádzka, prispôsobenie sa ľubovoľnej ploche (rúrovými vykurovacími telesami) a nakoniec možnosť kombinácie s inými vykurovacími sústavami. K nevýhodám týchto vykurovacích telies patria ich relatívne malé výkony,

Viac

Vykurovacie systémy všeobecne

Vykurovacie systémy

Podľa fyzikálneho spôsobu odovzdávania tepla môžeme vykurovacie systémy rozdeliť na konvekčné (konvekcia – prúdenie vzduchu), sálavé a kombinované. Pri konvekčných vykurovacích systémoch sa teplo odovzdáva z povrchu vykurovacieho telesa alebo z teplovzdušných jednotiek do vykurovaného priestoru prúdením ohriateho vzduchu. Pri sálavom vykurovaní sa zo sálavej vykurovacej plochy odovzdáva teplo do

Viac

Čo ovplyvňuje voľbu vykurovacej sústavy?

Vykurovacie systémy

Voľbu optimálnej vykurovacej sústavy každého objektu limituje veľké množstvo podmienok z vonkajšieho aj vnútorného prostredia a charakter prevádzkovania zariadení vytvárajúcich kvalitnú mikroklímu. Na túto voľbu však neexistuje nijaká šablóna, ktorá by sa dala jednoducho aplikovať na rozličné stavebné objekty, teda na každý rodinný dom či byt. Zvoliť optimálnu vykurovaciu sústavu

Viac