Kariéra

Pokiaľ v súčasnej dobe neobsadzujeme práve vhodné pracovné miesto, ponúkame Vám, prípadným záujemcom o zamestnanie v našej spoločnosti evidenciu v našej databáze uchádzačov o zamestnanie a tým aj možnosť, že v v prípade potreby budete oslovený.

Prehlasujeme, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov budeme zhromažďovať a spracovávať vami poskytnuté údaje iba na účely vyhľadávania vhodného pracovného uplatnenia v našej spoločnosti a zaistíme ochranu poskytnutých údajov.

Ak ste sa rozhodli využiť našu ponuku zašlite štruktúrovaný životopis prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na dole uvedenú adresu.

BISMONT, s.r.o.

Cintorínska 330
093 03 Vranov nad Topľou

Dotazník

O akú pozíciu máte záujem

Vaše vzdelanie

Vaša prax

Vaše oprávnenia a certifikáty (odborná spôsobilosť)


Kontaktné údaje na Vás

Meno *

E-mail *

Telefón *

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Súhlas s použitím na marketingové účely


Komentáre sú vypnuté.