Montáž klimatizácie

Klimatizácia

Profesionálna montáž zabezpečí bezproblémovú prevádzku

Na správne fungovanie klimatizácie je nevyhnutné dodržať montážny postup a vykonať rad úkonov.

Ešte pred samotnou inštaláciou odporúčame prizvať si technika na odbornú obhliadku miestnosti, kde chcete klimatizáciu umiestniť. Tento krok je prvým predpokladom k úspešnej a rýchlej montáži, pretože po konzultácii s odborníkom bude jasné:

  • presné umiestnenie klimatizácie (vonkajšej aj vnútornej klimatizačnej jednotky
  • napájanie na elektrickú energiu
  • presné množstvo potrebného materiálu na inštaláciu (skrutky, hmoždinky, kotvy; dĺžka
  • izolovaného medeného potrubia a komunikačného kábla, krycích líšt,…)
  • predbežná cena za montáž bez väčších odchýlok od koncovej ceny

V prípade neodbornej inštalácie totiž môže dôjsť k poškodeniu jednotky (kvôli nesprávnej manipulácii či zapojeniu). Klimatizáciu následne nie je možné reklamovať, vzhľadom na to, že išlo o neodborný zásah. Preto neriskujte a prenechajte montáž klimatizácie odborníkom.

Odporúčame: Montáž klimatizácie objednať s dostatočným predstihom, a teda ešte pred začiatkom letnej sezóny. Vďaka tomu nebudete musieť dlho čakať na termín montáže v čase, kedy sú servisní technici najviac vyťažení.

Tip pre vás: Už pri odbornej prehliadke si nechajte poradiť, kde by bolo najlepšie klimatizáciu namontovať. Vhodné umiestnenie klimatizácie dokáže nielen zaručiť jej bezproblémové fungovanie a spoľahlivosť, ale takisto pomôže ušetriť náklady na montáž a prípadne aj na prevádzku.

Kde je vhodné klimatizáciu umiestniť

Vnútornú jednotku klimatizácie je potrebné inštalovať na miesto, kde sa zabezpečí dobrá cirkulácia vzduchu v miestnosti. Často to nie je práve miesto, ktoré si najprv zvolí samotný zákazník; preto je naozaj vhodné sa informovať vopred, či ste sa rozhodli správne.

Vonkajšiu jednotku klimatizácie je nevyhnutné inštalovať na miesto, kde nebude vystavená priamemu slnku. Takisto treba rátať s dostatočným priestorom okolo klimatizačnej jednotky a vziať do úvahy aj to, kde bude stekať kondenz z klimatizácie – či voľne po stene alebo napríklad do nejakej nádoby, ktorá sa po naplnení jednoducho vyleje. Je však potrebné počítať s produkciou približne 3 – 5 litrov kondenzu za deň a tomu prispôsobiť spôsob jeho zachytávania.

Ako prebieha montáž klimatizácie v krokoch

  1. Prvým krokom je už vyššie spomínaná odborná prehliadka, vďaka ktorej sa určí presné miesto montáže vnútornej a vonkajšej jednotky, množstvo potrebného inštalačného materiálu, ako aj predbežná cena za montáž.
  2. Pri ďalšej návšteve sa už montuje samotná klimatizácia. Najprv vnútorná jednotka s použitím konzol, pričom sa vyvŕta prierez pre medené potrubie, napájacie a komunikačné káble a kondenz. Natiahnutím líšt a vložením potrubia sa ukončia prípravné práce a potom je možné dať vnútornú jednotku na určené miesto.
  3. Vonkajšiu jednotku následne stačí „zavesiť“ na pripevnené konzoly a napojiť takisto na potrubie, káble a tiež kondenz.
  4. Predposledným krokom je kontrola prípadného úniku chladiva
  5. Na záver sa otvoria ventily pre vpustenie chladiacej zmesi a klimatizáciu možno začať používať.

Dôležité je však nezabudnúť na odsatie vzduchu z prepojovacieho potrubia pomocou vákuovej pumpy (to je jeden prístrojov, ktoré nenájdete bežne v domácnosti), pričom sa množstvo vzduchu prekontroluje tzv. manometrom.Vlhkosť vo vzduchu poškodzuje filter dehydrátor a následne nefunkčnosť klimatizácie.
Vákuovaním prepojovacieho potrubia sa zabezpečí odsatie  vzduchu pred samotným spustením klimatizácie.

Inštalácia klimatizácie je mierne časovo náročná. Predovšetkým trvanie ovplyvňuje to, na aký povrch sa jednotka umiestňuje (tehla, nosný panel, ypor,…). Montáž tak môže trvať v rozmedzí od 4 do 5 hodín.

Montáž klimatizácie je nielen časovo, ale hlavne technicky náročný úkon, ktorý si vyžaduje znalosti odborníkov. Aby ste predišli nesprávnemu zapojeniu a možnému poškodeniu zariadenia, prenechajte montáž na profesionálov.

Post a Comment