Nové chladivo R 32

Nezaradené

Klimatizácia – šetrná k životnému prostrediu

Podľa vízie spoločnosti šetrnej k životnému prostrediu sa naša ponuka rozšírila o zariadenia s novým chladivom R 32, charakterizovaný malým množstvom freónových plynov.

Starostlivosť o životné prostredie.

V dnešnej dobe, ochrana životného prostredia a energetické problémy sú stále viditeľné, a riešenia znižovania skleníkového efektu sa stávajú nutnosťou. V dohovoroch o životnom prostredí sa stanovuje, že do roku 2030 sa musia výrazne znížiť účinky chladív na životné prostredie.

R 32 v porovnaní s R 410 A má :

  • Výrazne nižšie GWP (potenciál pre skleníkový efekt)
  • Tlak nasýtenia chladiva sa zvyšuje o cca 3 °C chladiaceho výkonu a cca 10 % energetickej účinnosti
  • Zníženie množstva chladiva v jednotke

Nové chladivo R 32 je rozhodne šetrnejšie k životnému prostrediu. Miera škodlivosti pre atmosféru je GWP (potenciál pre skleníkový efekt), ktorého hodnota pre predchádzajúce chladivá bola vysoká.

Technológia v súlade s prírodou

Čo je GWP ?

Potenciál pre skleníkový efekt (GWP) je číslo vyjadrujúce potenciálny účinok chladiva na globálne otepľovanie, ak by bol pustený do atmosféry.

Čo je ODP ?

Potenciál vyčerpania ozónu je index týkajúci sa škodlivých účinkov k ozónovej vrstve, čo spôsobujú chemikálie.

Je R 32 bezpečné chladivo ?

Keďže R 32 patrí do kategórie chladív nižšej horľavosti (trieda 2L). Je bezpečne používaný vo väčšine klimatizačných zariadení. Je však potrebný súlad s odporúčaniami výrobcov klimatizačných a chladiarenských fliaš. R 32 je nehorľavé a nesmie sa vznietiť, kým jeho koncentrácia nie je na úrovni nižšej ako dolná hranica horľavosti (0,306 kg/m3). Bezpečnostné normy definujú požiadavky, aby zostali dostatočne pod dolnou hranicou horľavosti v prípade náhodného úniku.

Komentáre sú vypnuté.