Stavebná a inžinierska činnosť

Riadenie procesu od prípravnej fázy až po kolaudáciu a slávnostné odovzdanie

Naším zákazníkom poskytujeme pri realizácii stavby kompletný servis na kľúč počnúc projektovou dokumentáciou pre každú etapu stavby až po kolaudáciu.

Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá požiadavkám architekta alebo investora a v prvom rade príslušnému stupňu vyhotovenia projektovej dokumentácie:

  • projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
  • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Realizujeme dodávku a montáž stavebných konštrukcii vodorovných a zvislých, opláštenie PUR, panelmi, spracovanie WPS – postupy zvárania, protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií.

Realizujeme dodávku montáž stavebných konštrukcii vodorovných a zvislých, opláštenie PUR, panelmi.

Spracovanie WPS – postupy zvárania.

Komentáre sú vypnuté.