Vyhradené technické zariadenia tlakové a plynové

Vyhradené technické zariadenia tlakové a potrubné rozvody

Rozsah činnosti na vyhradených technických zariadeniach tlakových, ktorou je montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, vykonávame  na základe oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce.

Montážne skupiny  zváračov a zámočníkov vykonávajú zváracie a potrubárske práce so skúškami podľa STN EN 287.

Zváranie elektrickým oblúkom s pred ohrevom, zváranie v ochrannej atmosfére MIG / MAG, WIG/TIG
Plameňom,
Kontrola zváraných spojov- tlakové skúšky, skúšky tesnosti, NDT –   PT, VT, UT, RT
Vypracované smernice ktorými sa riadia montážne skupiny  sú v súlade s normami STN a EN

V oblasti vyhradených technických zariadení tlakových zabezpečujeme:

Projektovú dokumentáciu

Dodávku zariadenia

Montáž zariadenia

Záručný a pozáručný servis

Vyhradené technické zariadenia plynové  a potrubné rozvody

Rozsah činnosti na vyhradených technických zariadeniach plynových, ktorou je montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, vykonávame  na základe oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce.

Rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa (4 bar) a acetylénovod- (plynové prípojky)

Plynové zariadenia –  spotrebiče, kotly na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW  , pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín (komín).

Vypracované smernice ktorými sa riadia montážne skupiny  sú v súlade s normami STN a EN

V oblasti vyhradených technických zariadení plynových zabezpečujeme:

  • Projektovú dokumentáciu
  • Dodávku zariadenia
  • Montáž zariadenia
  • Záručný a pozáručný servis

Komentáre sú vypnuté.