Vykurovacie systémy

Základom pre každý  správne  ekonomický fungujúci vykurovací systém je projekt, ktorý zohľadní všetky kritéria a špecifika daného priestoru.

Často sa stáva, že individuálny stavebníci kopírujú vykurovací systém z podobných stavieb a dopúšťajú sa tak chýb ktoré spôsobujú nesprávne a neekonomické fungovanie systému.

Naše projekčné oddelenie v tejto oblasti pracuje s najnovšími softvérmi ktoré riešia tento odbor.

Montážne skupiny našich pracovníkov zabezpečia, že projekt bude zrealizovaný do najmenších detailov projektovej dokumentácie.

Zákazník si tak bude užívať komfort a pohodlie pri užívaní tepla a pohody daného priestoru.

Realizujeme všetky druhy ústredných kúrení.

Prehľad spotreby a náklady na kúrenie, grafy a krivky kúrenia

Vykurovacie telesá – radiátory

podlahové konvertory

Sálavé vykurovanie –  Podlahové kúrenie

Stenové a stropné kúrenie

Alternatívne zdroje – Slnečné kolektory

Projektová dokumentácia vykurovania obsahuje:

 • technickú správu a údaje
 • výpočet tepelných strát objektu:
  • skrátený výpočet tepelných strát podľa STN 38 3350
  • podrobný výpočet tepelných strát podľa STN EN 12 831
 • výpočet potreby tepla objektu
 • projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti so zatriedením objektu do energetickej triedy podľa vyhlášky 625/2006 Z.z.
 • návrh zdroja tepla:
  • kotol – na tuhé palivo, elektrický, plynový, (nízkoteplotný, kondenzačný…)
  • tepelné čerpadlo – zem/voda, voda/voda, vzduch/voda
  • solárne kolektory – v prípade podpory vykurovania solárnym systémom, ohrevu bazénovej vody…
 • odovzdávacia stanica tepla – para/voda, voda/voda
 • centrálne zásobovanie teplom
 • návrh distribučného a odovzdávacieho systému:
  • tradičný vykurovací systém – vykurovacie telesá
  • veľkoplošný sálavý systém – podlahové, stropné, stenové vykurovanie
 • návrh a výpočet dimenzií vykurovacích rozvodov ako aj hydraulické vyregulovanie navrhnutého systému
 • návrh spôsobu merania a regulácie
 • tepelné izolácie systému
 • výkaz materiálu
 • cenová ponuka navrhnutých zariadení a materiálu

Výkresová časť – pôdorysy

podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením nadimenzovaných rúrok distribučného systému vykurovania ako aj vykreslenie odovzdávacieho systému vykurovania v objekte

strechy, s riešením umiestnenia a napojenia solárnych kolektorov alebo iných zariadení

schémy:

 • vykurovacieho systému
 • zapojenia zdroja tepla
 • rozvinuté rezy vykurovacieho systému
 • konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov

Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá požiadavkám architekta alebo investora a v prvom rade príslušnému stupňu vyhotovenia projektovej dokumentácie:

 • projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

V tejto oblasti zabezpečujeme:

 • Projektovú dokumentáciu
 • Dodávku vykurovacieho – topného zariadenia
 • Montáž  vykurovacieho – topného zariadenia
 • Záručný a pozáručný servis

Komentáre sú vypnuté.