Solárne systémy

Solárne systémySlnkom je jedným z najstarších spôsobov využívania slnečnej energie. Zariadenia, ktoré sa pre takéto účely v súčasnosti používajú, sa nazývajú slnečné kolektory. Kolektory pohlcujú slnečné žiarenie a premieňajú ho na teplo. Toto teplo je skladované vo vode alebo vo vzduchu a používa sa na prípravu teplej vody v budovách. Môže sa však využiť aj na ohrievanie bazénov, varenie alebo sušenie poľnohospodárskych plodín. Slnečné kolektory sa dajú využiť prakticky všade tam, kde sa vyžaduje teplo.

Kolektorové systémy (slnečné energetické systémy) sú schopné skonvertovať 35 – 45 percent slnečnej energie, ktorú získajú počas roka, na užitočné teplo. Účinnosť systému je určená typom kolektora, rozdielom teplôt medzi kolektorom a prostredím a intenzitou žiarenia na mieste inštalácie, ako aj potrubím systému, tepelnou izoláciou a typom zásobníka.

Dnes sú slnečné kolektory inštalované tak na rodinných domoch ako aj na poľnohospodárskych farmách, umývačkách áut, reštauráciách alebo priemyselných budovách. Tento pestrý zoznam miest má jedno spoločné – všade je potrebná teplá voda. Tým, že si kolektory našli cestu prakticky do všetkých kútov sveta, sa ukázala ich životaschopnosť a prínos nielen pre užívateľa ale aj pre ochranu životného prostredia.

Viac informácií k slnečným kolektorom

Info o zvyšovaní výkonu a účinnosti slnečných energetických systémov v obytných budovách

Komentáre sú vypnuté.