Vzduchotechnika

Vetranie

Moderná koncepcia vetrania znamená nielen výmenu použitého vzduchu a prívod čerstvého vonkajšieho vzduchu, ale aj kontrolu kvality privádzaného vzduchu s ohľadom na jej teplotu, vlhkosti, čistoty s ohľadom na zabezpečenie tepelného prostredie, ktoré je pohodlné a bez rizika. V tejto našej prioritnej činnosti zaisťujeme všetky služby v odbore  vetranie priestorov, klimatizácia, chladenie, vykurovanie, meranie a regulácia- MaR. Každé naše navrhované riešenie začína poradenskou činnosťou pri návrhu alebo rekonštrukcií systémov, vypracovaním projektovej dokumentácie všetkých stupňov, kompletnou dodávkou, montážou a uvedením zariadenia  do prevádzky ako aj pravidelným alebo jednorazovým servisom a údržbou.

Projektová dokumentácia vzduchotechniky obsahuje:

 • technickú správu a údaje
 • výpočet potreby energie (chladu) na chladenie priestorov podľa EN ISO 13 790
 • výpočet tepelnej záťaže a potreby energie podľa súčasných platných noriem:
  • tepelná záťaž podľa STN
  • potreba energie podľa STN EN
 • návrh zdroja chladu:
 • tepelné čerpadlo – zem/voda, voda/voda, vzduch/voda
 • klimatizačná jednotka
 • rekuperačná jednotka
 • návrh distribučných elementov  systému:
  • konvenčný chladiaci systém
  • fancoily
  • tepelné izolácie systému
  • a rôzne  iné.
 • veľkoplošný sálavý systém vysokoteplotného chladenia – stropné chladenie, stenové chladenie
 • návrh a výpočet dimenzií chladiacich rozvodov, hydraulické vyregulovanie navrhnutého systému
 • návrh spôsobu merania a regulácie
 • výkaz výmer materiálu
 • cenová ponuka navrhnutých zariadení a komponentov

Výkresová časť – pôdorysy:

podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením nadimenzovaných rúrok distribučných elementov  systému chladenie ako aj vykreslenie odovzdávacieho systému chladenia v objekte ,suterénu resp. strechy, s riešením umiestnenia a napojenia zdrojov chladu / klimatizačných alebo iných zariadení

schémy:

 • chladiacich a klimatizačných systémov
 • zapojenia zdroja chladu – klimatizačnej jednotky
 • rezy  a pohľady klimatizačného a chladiaceho systému
 • podrobné konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov

 

V tejto oblasti zabezpečujeme:

 • Projekt vzduchotechniky
 • Dodávku vzduchotechniky
 • Montáž vzduchotechniky
 • Záručný a pozáruční servis vzduchotechniky a klimatizačného zariadenia

Komentáre sú vypnuté.