Rekuperácia v obytných priestoroch

Rekuperácia, Vykurovacie systémy

Účinnosť rekuperácie je účinnosť spätného získavania tepla. V princípe ide o využitie odpadového tepla na predhrev chladného, čerstvého vzduchu. Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna, kedy teplý vzduch bez úžitku odchádza a studený, čerstvý vzduch je priamo privádzaný do miestnosti, ktorá sarýchlo ochladzuje až na vonkajšiu teplotu. Stopercentná účinnosť (technicky nerealizovateľná) je vtedy, ak sa privádzaný vonkajší vzduch ohreje odvádzaným vnútorným vzduchom na teplotu, ktorá je vnútri. Miestnosť by bola vetraná bez straty energie. Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje pri bežne dostupných vzduchotechnických zariadeniach od 30 do 90 %, pričom účinnosť nad 60 % sa považuje za dobrú, nad 80 % za špičkovú.

Kuchyňa je miesto, kde pri varení vzniká veľké množstvo tepla, ktoré väčšinou vypustíme cez odsávač pár alebo oknom von. Keď sa nad tým zamyslíte, zistíte, že objem tohto tepla je pomerne veľký, takže prečo, respektíve ako ho využiť. A presne o tom bude reč – o využívaní zostatkového tepla, čiže o rekuperácii.

Vzduchový výmenník

Pri rekuperačných jednotkách sa zvyčajne používa panelový výmenník vyrobený z  plastových alebo hliníkových dosiek, cez ktorý prúdi odchádzajúci a nasávaný vzduch a odovzdáva si tepelnú energiu na teplovýmenných plochách. Najsofistikovanejšie panelové výmenníky dokážu v súčasnosti rekuperovať približne  90 % energie prúdiaceho vzduchu.

Ventilátory

Rekuperačné výmenníky nie sú jediným kom­ponentom, ktorý dokáže ušetriť energiu v rekuperačnej jednotke. Na prúdenie vzduchu je potrebný ventilátor, na ktorého parametre sa často pozerá v zmysle príkonu. Príkon ventilátora je však len čiastkový údaj, ktorý nehovorí nič o úspore ventilátora. Ventilátor je tým efektívnejší, čím je pomer vzduchového výkonu (m3/h) a elektrického príkonu (W) väčší. Správnym výberom ventilátora možno ušetriť až do 70 % elektrickej spotreby ventilátora. To, že ide o výraznú úsporu, je zrejmé.
Na dosiahnutie úspor elektrickej energie existujú na trhu energeticky úsporné ventilátory s EC motormi. V rekuperačných systémoch sa v minulosti používali v jednotkách najmä AC radiálne ventilátory. Vzhľadom na zvýšenú spotrebu elektrickej energie v ostatných rokoch a snahu o úsporu prevádzkových nákladov a energie sa už na trh dostala nová generácia energeticky úsporných ventilátorov, ktoré sú mechanicky kompatibilné s existujúcimi AC ventilátormi (výsledok vývoja vo firme ebm-papst). Tieto ventilátory s elektronicky komutovaným motorom (EC motorom) možno použiť napríklad s novým kolesom RadiCal alebo radiálnym kolesom s dopredu zahnutými lopatkami.

Pri EC ventilátoroch sa nevyžadujú žiadne ďalšie prvky na reguláciu, ako sú napríklad frekvenčný menič, triak a pod. Medzi veľké výhody EC ventilátorov patrí aj schopnosť pracovať pri veľmi nízkych otáčkach s rovnako vysokou účinnosťou – čo má, samozrejme, vplyv na úsporu elektrickej energie, ako aj na životnosť.

Rekuperácia, vetranie, zlepšenie kondície prostredia

Pri výstavbe rodinných i obytných domov ešte stále prevláda mylný názor, že zdravá budova by mala dýchať, a preto sem-tam nejaká netesnosť je vlastne vítaná. V skutočnosti sú to ľudia, ktorí potrebujú čerstvý vzduch, a nie budova. Z toho vyplýva, že pre zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia je podstatná výmena vzduchu a kvalita vnútorného prostredia v dome sa tiež významne zlepšuje tým, že vlhkosť vzduchu je udržiavaná na nízkej hodnote a do domu sa privádza ohriaty (alebo v lete ochladený) čerstvý filtrovaný vzduch. Nepretržité vetranie celého domu znižuje relatívnu vlhkosť, a tým odstraňuje ideálne podmienky pre množenie roztočov a vznik plesní. Je ideálny pre astmatikov, alergikov a pri problémoch s radónom. Jednotka nezaberá v miestnosti žiadny priestor, na stene je len jedna plochá mriežka, ktorá zaisťuje prívod i odvod vzduchu odvádzanie vlhkosti vetraním. Lenže pri vetraní prichádza nielen k výmene vzduchu, ale aj k tepelným stratám.

Technické normy a hygienické predpisy stanovujú, aby sa za jednu hodinu vymenila polovica objemu vzduchu v každej miestnosti bytu či rodinného domu. Hlavné výhody riadeného vetrania sú zabezpečenie potrebného prísunu čerstvého vzduchu, zabezpečenie zdravej mikroklímy (riadenie vlhkosti, prevencia vzniku plesní, redukcia škodlivín, bezprašnosť, peľová ochrana atď.) a predovšetkým zabezpečenie energetických úspor aj napriek spotrebe energie zariadeniami pre dopravu vzduchu.

Medzi jednoduchšie riešenie patrí systém odvádzania vzduchu s riadeným prívodom vzduchu, respektíve odvetrávanie. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu z kuchyne, kúpeľne a WC, ktorými je vzduch odvádzaný ventilátorom von. Tento systém je energeticky dosť nevýhodný, pretože v odpadovom vzduchu sa stráca mnoho nevyužitého tepla. Pomocou rekuperácie odpadový vzduch prúdi z miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberá časť tepelnej energie a odovzdáva ju čerstvému vzduchu.

Vzhľadom na nepretržité vetranie upraveným vzduchom sa zlepšuje tepelný a vlhkostný stav vnútorného prostredia bytu. Rekuperačný systém býva kombinovaný s vykurovacím systémom, ktorý dopĺňa časť tepelných strát budovy.

Rekuperačná jednotka VORT HR 200Rekuperačná jednotka sa skladá zo skrine s dvoma ventilátormi, z doskového alebo rotačného výmenníka tepla, z filtrov a ovládania. V skrini dochádza k odovzdávaniu tepla cez lamely rekuperátora bez zmiešania vzduchových prúdov. Získava sa tak spätne energia už raz vložená do vykurovania priestorov, ktorú by sme pri klasickom vetraní stratili. Menšie rekuperačné jednotka sa montujú na vnútorné steny miestností. Väčšie zariadenie sa montuje zväčša do medzistropu so vzduchotechnickým rozvodom alebo do samostatnej miestnosti. Údržba zahŕňa čistenie filtra a výmenníka.

Rekuperácia sa tak dá využiť prakticky vo všetkých typoch objektov, a to od bytov a rodinných domov cez občianske stavby, bazény až po priemyselné stavby. Rekuperačné výmenníky sa dajú využívať i v klimatizovaných objektoch, kde sa v letných mesiacoch využívajú na rekuperáciu chladu.

Vďaka využitiu najmodernejšej technológie môže jednotka aj napriek malým rozmerom dosiahnuť účinnosť až 84%.

Komentáre sú vypnuté.