Výhody a nevýhody sálavých vykurovacích systémov, porovnanie s konvekčným vykurovaním

Vykurovacie systémy

Najväčšou výhodou sálavých systémov je vytvorenie homogénneho tepelného stavu v interiéri s výborným horizontálnym a vertikálnym teplotným priebehom, čo je základným predpokladom úspory energie. Tieto systémy sú mimoriadne flexibilné vo vzťahu k priestorovému a časovému regulovaniu tepelného výkonu a umožňujú (najmä tzv. priamovýhrevné) takmer individuálnu dodávku tepla do zvoleného priestoru.

Najrozšírenejším spôsobom sálavého vykurovania v rodinných aj bytových domoch je veľkoplošné sálavé vykurovanie, ktoré je charakterizované umiestnením vykurovacej plochy do stavebných konštrukcií, teda do podlahy, stropu alebo steny. Ich povrchová teplota nesmie byť vysoká. Toto kritérium v plnej miere spĺňajú nízkoteplotné sústavy (s nízkou teplotou vykurovacej vody), ktoré súčasne pôsobia architektonicky čisto, t. j. sú takmer neviditeľné. Vykurovacou látkou môže byť teplá voda, vzduch alebo elektrický odporový drôt.

Systémy veľkoplošného sálavého vykurovania sú vhodné najmä v spojení s kondenzačnými kotlami a na využívanie energie získanej z nízkopotenciálnych energetických zdrojov (napr. solárna energia, energia geotermálnej vody, resp. teplo prostredia a odpadové teplo (tepelné čerpadlá). Od konvekčného vykurovania vykurovacími telesami sa veľkoplošné sálavé vykurovanie odlišuje spôsobom prenosu tepla a tepelnými pomermi v miestnosti, pričom pri konvekčnom vykurovaní vykurovacie teleso ohrieva vzduch v miestnosti, ktorý odovzdáva teplo stenám. V miestnosti vzniká charakteristické prúdenie vzduchu a pomerne veľký rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe. Medzi výhody veľkoplošných sálavých vykurovacích systémov patria rovnomerný teplotný profil v rovnovážnom prevádzkovom stave, rovnomerné rozloženie teplotných vrstiev až do približne 2 až 3 m, nízke teploty vstupnej vody znižujúce straty potrubných sietí, nižšie náklady na spotrebu tepla, na prevádzku a údržbu, nižšie straty prestupom strechou a stenami, tepelná pohoda, vhodnosť pre alergikov a pod. Nevýhodou je horšia regulácia v dôsledku tepelnej zotrvačnosti systému (len pri systéme podlahového vykurovania), vyššie náklady na opravy pri porušení potrubia, obmedzovanie výkonu vplyvom obkladov podlahy, náročnejšia oprava.

Komentáre sú vypnuté.