Vykurovacie systémy všeobecne

Vykurovacie systémy

Podľa fyzikálneho spôsobu odovzdávania tepla môžeme vykurovacie systémy rozdeliť na konvekčné (konvekcia – prúdenie vzduchu), sálavé a kombinované. Pri konvekčných vykurovacích systémoch sa teplo odovzdáva z povrchu vykurovacieho telesa alebo z teplovzdušných jednotiek do vykurovaného priestoru prúdením ohriateho vzduchu. Pri sálavom vykurovaní sa zo sálavej vykurovacej plochy odovzdáva teplo do vykurovaného priestoru dominantným sálavým tokom. Ohrievajú sa stavebné konštrukcie, predmety a telesá, od ktorých sa potom zohrieva vzduch. Medzi spôsoby sálavého vykurovania patria veľkoplošné sálavé vykurovanie podlahové, stropné a stenové, závesné sálavé panely a infražiariče, pričom čiastočne je možné aj riešenie tzv. individuálnymi sálavými panelmi. Napokon je to vykurovanie kombinované s výhodami jednotlivých vykurovacích systémov.

Komentáre sú vypnuté.