Zdroj tepla – kotol

Vykurovacie systémy

Dôležitou otázkou v súvislosti s vykurovacími sústavami je aj voľba zdroja tepla s palivovou základňou a, samozrejme, so všetkými činiteľmi, ktoré ich výber limitujú, napríklad dostupnosť paliva, technické a výkonové parametre, konštrukcia kotla, priestorová náročnosť kotla, požiadavky na odvod spalín, komín, obsluhu, meranie, reguláciu, komfort ovládania, ekonomickú efektívnosť kotla (ročná spotreba paliva, elektrickej energie a pod.), investičnú náročnosť a návratnosť, životnosť kotla, produkciu emisií, estetický vzhľad a iné. Podľa konštrukčného riešenia rozlišujeme kotly klasické, ktoré si vyžadujú teplotu vratnej vykurovacej vody (spiatočky) min. 60 °C, ďalej nízkoteplotné, ktorých teplota spiatočky môže klesnúť pod 60 °C, a kondenzačné, ktoré výhodne pracujú pri teplote spiatočky pod hodnotou rosného bodu (približne 57 °C) a pri ktorých vodné pary v spalinách kondenzujú.

Nízkoteplotné a kondenzačné kotly sú kotly novej generácie. Nad spaľovacím priestorom alebo pod ním sú umiestnené prídavné konvekčné teplovýhrevné alebo antikorózne kondenzačné plochy, kde spaliny zotrvávajú dlhší čas a ochladzujú sa. Vďaka ich konštrukcii možno dôsledne využiť tepelnú energiu uvoľnenú z paliva – citeľného a latentného tepla vyparovania. Princíp fungovania kondenzačnej techniky spočíva vo využívaní kondenzačného tepla obsiahnutého v spalinách. Keď necháme vodné pary obsiahnuté v spalinách skondenzovať, takto uvoľnenú tepelnú energiu možno využiť na ohrev vykurovacej vody. Týmto spôsobom možno dosiahnuť normovaný stupeň využitia 105 až 109 percent. Pri zemnom plyne je podiel kondenzačného tepla vo vzťahu k výhrevnosti 11 percent, ktoré klasický kotol nevyužíva. Stupeň využitia takéhoto kotla býva okolo 94 percent (5 percent straty v spalinách, 1 percento strata tepla povrchom kotla). Pri kondenzačnom kotle prirátame k 100 percentám výhrevnosti ďalších 11 percent kondenzačného tepla. Prevádzka kondenzačného kotla je teda asi o 11 percent úspornejšia ako pri modernom kotle s klasickou konštrukciou.

Komentáre sú vypnuté.