Zvyšovanie výkonu a účinnosti slnečných energetických systémov v obytných budovách

Solárne systémy, Vykurovacie systémy

Energetické hodnotenie systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie podlieha metodikám odporúčaných európskych noriem, v ktorých sa výpočet účinnosti odlišujepodľa druhu obnoviteľnej energie. Aké sú možnosti optimalizácie jednotlivých komponentov a parametrov slnečného energetického systému (SES) na prípravu teplej vody v budovách? Pokúsime sa zodpovedať na túto otázku a zároveň sledovať cieľ zvyšovania tepelnej účinnosti SES, a teda aj jeho výkonu, ktorý je podmienkou výraznejších úspor energie a návratnosti systému. Vychádzať budeme z normy STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických  požiadaviek systému a účinností systému.

Zvyšovanie výkonu slnečných energetických systémov v obytných budovách

Ing. Lukáš Skalík

Autor pôsobí na Katedre technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Recenzovala: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK

Celý článok čítajte tu.

Komentáre sú vypnuté.